http://www.indexcopernicus.com/

There are no translations available.


Index Copernicus
to globalny portal internetowy dedykowany do środowiska naukowców.
Platforma, która gromadzi, porządkuje i ocenia zasoby naukowe.
Wyróżnikiem jest opracowany i opatentowany w USA wieloparametryczny system oceny potencjału naukowego poszczególnych użytkowników, grup badawczych, instytucji naukowych oraz czasopism naukowych.