Stowarzyszenie Idokan Polska

Idokan Poland Association

Konferencja w Strzyżowie

Konferencja w Strzyżowie

Mgr Elżbieta Cynarska, sekretarz generalny SIP, uczestniczyła 22.10.2007 w Strzyżowie w Konferencji Podsumowującej Projekt "Utworzenie regionalnego Biura Współpracy Transgranicznej Partner w Strzyżowie", gdzie podpisała w imieniu SIP Deklarację o współpracy w ramach Biura Współpracy Transgranicznej Partner w Strzyżowie. Konferencja odbyła się w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.