Stowarzyszenie Idokan Polska

Idokan Poland Association

Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Kaliszu

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Kaliszu

W dniach 16-17 listopada 2007 w Kaliszu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Dokonania regionalnego ruchu naukowego w Polsce w dwudziestolecie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk". Na zaproszenie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk SIP (jako towarzystwo naukowe) reprezentowali na tej konferencji: prezes - dr hab., prof. nadzw. Wojciech J. Cynarski i sekretarz generalny - mgr E. Cynarska. Cynarska przedstawiła dwa referaty przygotowane w ramach Komisji Badań Naukowych SIP:

1) E. Cynarska, W.J. Cynarski, J. Słopecki - 15 lat działalności Stowarzyszenia Idokan Polska (SIP) oraz

2) W.J. Cynarski, E. Cynarska - Rozwój pisma naukowego wydawanego poza uczelnią na przykładzie Rocznika Naukowego "Ido - Ruch dla Kultury / Movement for Culture" (IRK-MC).

Wystąpienia spotkały się dużym zainteresowaniem uczestników konferencji, reprezentujących różne dziedziny wiedzy. Zaprezentowane na kaliskiej konferencji prace mają zostać wydane w specjalnej monografii zbiorowej.