Stowarzyszenie Idokan Polska

Idokan Poland Association

Jubileuszowe Sympozjum "XV lat Stowarzyszenia Idokan Polska", Rzeszów, 5.04.2008

Jubileuszowe Sympozjum "XV lat Stowarzyszenia Idokan Polska', Rzeszów, 5.04.2008

 

W sobotę 5 kwietnia 2008 na sali konferencyjnej rzeszowskiego ratusza odbyło się Jubileuszowe Sympozjum "XV lat Stowarzyszenia Idokan Polska". Zebrali się wybitni i utytułowani przedstawiciele sportów i sztuk walki (Jan Słopecki z Warszawy, 9 dan jujutsu; Gabriel Szajna z Krosna, trener klasy mistrzowskiej w szermierce; Wiesław Gwizd z Tarnowa, 4 dan karate), naukowcy badający różnorakie aspekty sztuk walki i współpracownicy Redakcji "Ido - Ruch dla Kultury / Movement for Culture". Obecni byli też zaproszeni działacze sportowi i przedstawiciele władz samorządowych z regionu, a ponadto młodzi ludzie, którzy nie tylko praktykują sztuki walki, ale też przygotowują prace naukowe (także rozprawy doktorskie) w tym zakresie. Komitety Naukowy i Organizacyjny tworzyło międzynarodowe gremium - członkowie Komisji Badań Naukowych SIP.

 

Uroczystość i obrady poprowadzili: prof. dr hab. Kazimierz Obodyński - dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, przewodniczący Komisji Badań Naukowych SIP; dr hab. prof. UR Wojciech J. Cynarski, prezes SIP; mgr Jan Słopecki, trener jujutsu I klasy, 9 dan. Powitano uczestników, odczytano listy gratulacyjne od przedstawicieli władz Rzeszowa i Strzyżowa, a następnie wręczono okolicznościowe medale. Przyznano 24 "Medale XV-lecia SIP", które otrzymali członkowie honorowi, profesorowie, zasłużeni działacze, samorządowcy i sportowcy. Ponadto członek międzynarodowej Komisji Badań Naukowych SIP - dr Richard Light z Australii - otrzymał certyfikat na stopień 1 dan w kick boksingu, prof. Obodyński - 1 dan w ido (wyższa kategoria oceny mistrzostwa w sztukach walki), a prof. Cynarski odebrał certyfikat na wysoki stopień 7 dan w jujutsu, który w imieniu trzech organizacji sztuk walki wręczył mu hanshi J. Słopecki.

Prof. Cynarski wygłosił referat wprowadzający pt. "15 lat działalności Stowarzyszenia Idokan Polska, jako towarzystwa naukowego, edukacyjnego i sportowego". Podczas dyskusji dyskutanci gratulowali twórcom i działaczom SIP 15 lat owocnej pracy i dotychczasowych osiągnięć. Uczestniczący w Sympozjum działacze tego naukowego, edukacyjnego i sportowego towarzystwa debatowali następnie, wraz z zaproszonymi gośćmi, nt. takich zagadnień, jak: 1) możliwości działania w zakresie sportów nieolimpijskich - we współpracy z samorządami; 2) wsparcie dla pracy wychowawczej z młodzieżą - wychowanie obywatelskie, fizyczne, zdrowotne, profilaktyka uzależnień i innych patologii; 3) środki na działalność badawczą i wydawniczą itp. cele statutowe; 4) współpraca różnych instytucji społecznych - dla promocji miasta, regionu i kraju.