Stowarzyszenie Idokan Polska

Idokan Poland Association

Streszczenie/Słowa kluczowe tomI-art13

 

Streszczenie

  Zamieszczamy artykuł (i zdjęcie) prof. dr hab. arch. Wojciecha Zabłockiego (Politechnika Łódzka). W jednym z kolejnych numerów naszego periodyku zamieścimy sylwetkę tego znakomitego architekta i mistrza sztuki szermierczej. Autor artykułu dokonał restauracji zapomnianej już rycerskiej tradycji polskiego oręża. Tekst ten, zrecenzowany przez prof. K. Obodyńskiego, jest zapowiedzią (wstępem) mającej się wkrótce ukazać książki prof. Zabłockiego.

 

Słowa kluczowe: Polskie sztuki walki, szkoła Zabłockiego

Key words: Polish martial arts, Zabłocki's school