Stowarzyszenie Idokan Polska

Idokan Poland Association

Streszczenie/Słowa kluczowe tomI-art35

Streszczenie

  W. J. Cynarski analizuje treściową zawartość polskiego wydania książki D. Mitchella, wskazując na błędy i niewielką wartość poznawczą tej pozycji. Recenzję tę pozytywnie ocenił prof. K. Obodyński.

 

Słowa kluczowe: Sztuki walki, sporty walki, recenzja

Key words: Martial arts, combat sports, review