Stowarzyszenie Idokan Polska

Idokan Poland Association

II Międzynarodowe Sympozjum Idokan Polska


 

Rzeszów, 18.06.2011. II Międzynarodowe Sympozjum Idokan Polska na temat "Człowiek - sztuki walki - współczesność", pod patronatem rektora UR i IMACSSS.
 
 
Udział wzięli m.in. prof. zw. dr hab. A. Bobko i prof. zw. dr hab. K. Obodyński. Obrady sesji plenarnej poprowadził prof. UR Wojciech J. Cynarski, przewodniczący Komitetu Naukowego.
 
Następnie zajęcia warsztatowe poprowadzili: dr Jan Słopecki 10 dan, prof. W.J. Cynarski 8 dan i kpt. Tomasz Maczuga 2 dan.