Stowarzyszenie Idokan Polska

Idokan Poland Association

II ŚWIATOWY KONGRES NAUKOWY SPORTÓW WALKI I SZTUK WALKI


II ŚWIATOWY KONGRES NAUKOWY SPORTÓW WALKI I SZTUK WALKI

Pod patronatem Ambasady Japonii w Polsce

17-19 września 2010, Uniwersytet Rzeszowski

Kongres ten jest kontynuacją I-go Światowego Kongresu Naukowego Sportów Walki i Sztuk Walki (Rzeszów, 22-24 września 2006 r.).

Główną ideą 2-go Światowego Kongresu Naukowego Sportów Walki i Sztuk Walki jest spotkanie wszystkich badaczy, którzy interesują się tematyką i zagadnieniami dotyczącymi sportów walki jak i sztuk walki, co służyć ma wymianie wyników najnowszych badań i koncepcji teoretycznych w tej tematyce. W ramach Kongresu zakładamy powołanie wyspecjalizowanego międzynarodowego towarzystwa naukowego pod nazwą "International Martial Arts and Combat Sports Scientific Society" (IMACSSS), co stanowić ma kolejny krok w kierunku integracji krajowego i światowego środowiska badaczy sztuk walki i sportów walki.

Zapraszamy, więc do udziału naukowców, ale też ekspertów sztuk walki i trenerów reprezentujących środowisko sportów walki. Będą oczywiście sesje referatowe i posterowe, jak również warsztaty. Oprócz uwagi skierowanej na dalekowschodnie i inne pozaeuropejskie sztuki walki i sporty walki, przewidujemy osobną sesję poświęconą europejskim tradycjom sztuk walki: szermierce historycznej (tradycyjnej) i nowoczesnej (sportowej). W ramach Kongresu ma się odbyć Trzecie Międzynarodowe Sympozjum "Sztuki walki, sporty walki, humanizm".

Planujemy zorganizować warsztaty sztuk walki (np. "Jujitsu - Karate - Samoobrona: przykłady techniczne i taktyczne" - Lothar Sreber 10 dan i Hannelore Sieber 8 dan; "Nauczanie w Samoobronie" Taketo Sasaki 7 dan) i Drugą Galę Sztuk Walki w Rzeszowie z demonstracjami Mistrzów (też są to pewnego rodzaju warsztaty).

 

Język kongresu: angielski

 

Główne tematy kongresu:

* Teoria treningu i umiejętności walki

* Biomedyczne problem sportów walki i sztuk walki

* Humanistyczne, filozoficzne, społeczno-kulturowe zagadnienia (podczas 3-go Międzynarodowego Sympozjum "Sztuki walki, sporty walki, humanizm")

* Warsztaty I - Problemy praktyczne na macie

* Warsztaty II - Demonstracje (podczas II Gali Sztuk Walki)

 

Patronat:

* International Association of Sport Kinetics (IASK)

* Ambasada Japonii w Polsce

* Europejska Akademia na rzecz Euroregionu Karpackiego (EACE)

* Uniwersytet Rzeszowski (UR), Wydział Wychowania Fizycznego

* Stowarzyszenie Idokan Polska, Komisja Badań Naukowych

* Podkarpackie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej

 

Patronaty czasopism:

* Redakcja Rocznika Naukowego "Ido - Ruch dla Kultury / Movement for Culture"

* Redakcja "Archives of Budo"

* Redakcja "Revista de Artes Marciales Asiáticas"

* Redakcja "International Journal of Eastern Sports and Physical Education"

* Redakcja "Przeglądu Naukowego Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego"

 

Komitet Honorowy:

* Mr Ryuichi Tanabe - Ambasador Japonii w Polsce

* Prof. dr  hab. Stanisław Uljasz - Rektor UR

* Prof. dr  hab. Aleksander Bobko - Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

* Prof. dr. Jerzy Kosiewicz - President of ISSSS

* Prof. dr  hab. Włodzimierz Starosta - Prezydent  IASK

* Meijin Lothar Sieber 10th dan - Honorowy Prezydent Stowarzyszenia Idokan Polska

 

Komitet organizacyjny:

* Prof. dr hab. Kazimierz Obodyński - President

* Prof. dr hab. Wojciech Jan Cynarski

* Mgr Monika Czech - Secretary

* Mgr Magdalena Kunysz-Rozborska - Secretary

* Dr Grzegorz Bielec

* Dr Waldemar Sikorski


Komitet Naukowy:

* Prof. dr hab. Wojciech Jan Cynarski (Polska) - President

* Prof. dr. Raquel Escobar Molina (Spain)

* Dr. Abel A. Figueiredo (Portugalia)

* Prof. dr. Carlos Gutiérrez Garcia (Hiszpania)

* Prof. dr. Władysław Jagiełło (Poland)

* Prof. dr hab. Roman Maciej Kalina (Polska)

* Prof. dr. Keith R. Kernspecht (Bułgaria / Niemcy)

* Prof. dr. Hemut Kogel (Niemcy)

* Prof. dr. Andrew Lane (UK)

* Prof. dr. Jong-Young Lee (Południowa Korea)

* Prof. dr hab. Kazimierz Obodyński (Polska)

* Prof. dr. Willy Pieter (Filipiny / Holandia)

* Prof. dr. Sergio Raimondo (Włochy)

* Prof. dr. Matthias von Saldern (Niemcy)

* Prof. dr. Taketo Sasaki (Japonia)

* Prof. dr. Hrvoje Sertić (Chorwacja)

* Prof. dr. Fumiaki Shishida (Japonia)

* Prof. dr hab. Stanisław Sterkowicz (Polska)

* Prof. dr hab. Andrzej Szyszko-Bohusz (Polska)

* Prof. dr hab. Stanisław Tokarski (Polska)

* Prof. dr. Kurt Weis (Germany)

 

Komitet Ekspertów:

Prof. dr. Gomaratut Chuchchai - Chulalongkorn University, Bangkok (Thailand)

Shihan Roland J. Habersetzer 9th dan - CRB, Institut Tengu (France)

Dr. Dr. h.c. Tetsuhiro Hokama 10th dan Karate & Kobudo Hanshi - Okinawa / Japan

Dr. Roland J. Maroteaux 9th dan - WTMF (France) & Dai Nippon Butoku-kai (Japan)

Shihan Hannelore Sieber 8th dan - DJJR  (Germany) & Idokan Poland Ass.

Meijin Lothar Sieber 10th dan - DDBV (Germany) & Idokan Poland Ass.

Hanshi Jan Słopecki 10th dan - European Commission Jujutsu & Kobudo (ECJK)

Członkowie Komitetu Naukowego oraz Komitetu Ekspertów zwolnieni są z opłaty konferencyjnej (300Euro). Organizatorzy nie mają jednak możliwości pokrycia kosztów związanych z państwa przyjazdem oraz pobytem na konferencji.

*  *  *

Koszt udziału w kongresie:

1) udział we wszystkich przewidzianych w programie sesjach i imprezach, materiały konferencyjne oraz koszt publikacji artykułu w monografii -  300 Euro

2) udział tylko w sympozjum "Sztuki Walki, Sporty Walki, Humanizm" - 100 Euro

3) udział tylko w warsztatach - ćwiczeniach na macie -  50 Euro.

Wpłaty prosimy kierować na konto Akademii Europjskiej na rzec Euregionu Karpackiego, 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 16C, nr: 11 1140 1225 0000 2336 8900 1001

Dla przelewów międzynarodowych - IBAN: PL11114012250000233689001001

SWIFT: BREXPLPWRZE

___________________________________________________________________________

Zakwaterowanie:

Uczestnicy proszeni są o rezerwację noclegów we własnym zakresie w  proponowanych hotelach, bądź innych wybranych przez siebie.

 

Lista hoteli:

  1. Hotel "Prezydencki" http://www.hoteleprezydenckie.com.pl/ Cena : pokój 1 os. 210 PLN, 2 os. 260 PLN
  2. Hotel "Icam", http://www.icamhouse.pl/ Cena : pokój 1 os. 150 - 210 PLN, 2 os. 180 - 250 PLN
  3. Hotel "Park Hotel" http://www.phrz.pl/ Cena : pokój 1 os. 150 - 200 PLN, 2 os. 210 - 270 PLN
  4. Zajazd "Polonez" http://www.polonez.rzeszow.pl/ Cena : pokój 1 os. 130 PLN, 2 os. 180 PLN
  5. Hotel "Iskra" http://www.hoteliskra.pl/ Cena : pokój 1 os. 110 PLN, 2 os. 130 PLN
  6. Hotel "Hetman***" http://www.hotelhetman.rzeszow.pl/ Cena: pokój 1 os. 120 PLN, 2 os. 170 PLN

Ważne terminy:

28 luty 2010

Nadesłanie karty uczestnictwa i streszczenia.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

alt

20 marzec 2010

Potwierdzenie przyjęcia.

30 kwiecień 2010

Termin końcowy dla ostatecznej wersji referatów oraz posterów.

15 lipiec 2010

Termin opłaty za udział w kongresie.

30 lipiec 2010

Trzeci komunikat wysłany do zarejestrowanych uczestników konferencji.

 

Kontakt:

E-mail kongresu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poczta:

Uniwersytet Rzeszowski

Wydział Wychowania Fizycznego

ul. Towarnickiego 3

PL - 35-959 Rzeszów

z dopiskiem "II KONGRES - RZESZÓW"

 

UWAGA!

Prosimy o przygotowanie streszczeń i pełnych tekstów według następujących wymagań:

Streszczenie strukturalne w j. angielskim (ok. 400 słów), zawierające określenie problemu naukowego, zastosowanych metod, wyników badań i wniosków, a także słowa kluczowe (3-6 słów), które nie powinny być powtórzeniem tytułu.

Pełny tekst w j. angielskim o objętości do 10 stron tekstu wraz z bibliografią należy przesłać w 2 egzemplarzach (wydruki) oraz na nośniku elektronicznym.

- Nośnik  (płyta CD). Edytor Word, czcionka 12 Times New Roman CE, odstępy pojedyńcze, marginesy standardowe, pełna bibliografia alfabetycznie na końcu tekstu.

- W tekście odmiana przypisów harwardzkich. Np. autor powołuje się na [Capra 1987, s. 50-51; Hooge 2003] lub [Rżany, Cynarski 2001; por.: Czajkowski 2002a, b]. Przypisy dolne z numeracją ciągłą stosujemy tylko dodatkowo dla szczegółowego wyjaśnienia danego zagadnienia.

Przykładowa bibliografia:

1. Capra F. (1987), Punkt zwrotny. Nauka, społeczeństwo, nowa kultura, przeł. A. Wyka, PIW, Warszawa.

2. Czajkowski Z. (2002a), O potrzebie i umiejętności wytykania błędów oraz przyjmowana krytyki, "Sport Wyczynowy",  nr 1-2, s. 190-128.

3. Czajkowski Z. (2002b), Zdolności przywódcze trenera i style kierowania, "Ido - Ruch dla Kultury / Movement for Culture", t. III, s. 190-203.

4. Hooge S.R. (2003), Pakiet rytmu [w:] W.J. Cynarski, K. Obodyński [red.], Humanistyczna teoria sztuk i sportów walki - koncepcje i problemy, UR, Rzeszów, s. 143-149.

5. Rżany R., Cynarski W.J. (2001), Twórcy współczesnego budo: Kano, Funakoshi, Ueshiba, "Ido - Ruch dla Kultury / Movement for Culture", t. II, s. 384-395.

Do tekstu należy dołączyć afiliację autora i adres e-mail, oświadczenie o oryginalności tekstu (przyjmujemy teksty niepublikowane) i zgodę na przekazanie organizatorom konferencji praw autorskich. Wybrane prace, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w planowanej anglojęzycznej monografii lub w "Ido - Ruch dla Kultury / Movement for Culture".

 

Uprzejmie proszę o upowszechnianie informacji o konferencji.

Dr hab. prof. UR Wojciech J. Cynarski