Stowarzyszenie Idokan Polska

Idokan Poland Association

Konferencje

II ŚWIATOWY KONGRES NAUKOWY SPORTÓW WALKI I SZTUK WALKI


II ŚWIATOWY KONGRES NAUKOWY SPORTÓW WALKI I SZTUK WALKI

Pod patronatem Ambasady Japonii w Polsce

17-19 września 2010, Uniwersytet Rzeszowski

Kongres ten jest kontynuacją I-go Światowego Kongresu Naukowego Sportów Walki i Sztuk Walki (Rzeszów, 22-24 września 2006 r.).

Główną ideą 2-go Światowego Kongresu Naukowego Sportów Walki i Sztuk Walki jest spotkanie wszystkich badaczy, którzy interesują się tematyką i zagadnieniami dotyczącymi sportów walki jak i sztuk walki, co służyć ma wymianie wyników najnowszych badań i koncepcji teoretycznych w tej tematyce. W ramach Kongresu zakładamy powołanie wyspecjalizowanego międzynarodowego towarzystwa naukowego pod nazwą "International Martial Arts and Combat Sports Scientific Society" (IMACSSS), co stanowić ma kolejny krok w kierunku integracji krajowego i światowego środowiska badaczy sztuk walki i sportów walki.

Więcej…