Streszczenie/Słowa kluczowe tomI-art12

 

Streszczenie

  W artykule podjęte zostało zagadnienie rasowych predyspozycji do różnych form sztuk walki. Autor przedstawił także kilka definicji istotnych dla antropomotoryki sztuk walki. Poniższy tekst uzyskał dobrą ocenę prof. Z. Wnuka.

 

Słowa kluczowe: Motoryka, sztuki walki, fizyka ruchu, uwarunkowania biologiczne

Key words: Kinetics, martial arts, physics of movement, biological conditions