Streszczenie/Słowa kluczowe tomI-art34

Streszczenie

  Rozpoczynamy od krytycznej recenzji książki, opisującej kilka sportów walki. Siłą rzeczy, problematyka sportów walki bliska jest teorii sztuk walki. Tekst uzyskał pozytywną ocenę prof. K. Obodyńskiego.

 

Słowa kluczowe: Sporty walki, recenzja

Key words: Combat sports, review