Stowarzyszenie Idokan Polska

Idokan Poland Association

Działalność

Działalność Stowarzyszenia Idokan Polska (SIP).

 

 


W wielkim skrócie:

 

Stowarzyszenie działa aktywnie - głównie na obszarze kultury fizycznej - od marca 1993r. Pod patronatem mistrza (meijin) Lothara Siebera 10 dan, honorowego prezesa SIP, uprawiamy japońskie sztuki walki i sporty walki w ramach systemu pn. "idokan yoshin-ryu budo". Szkolimy w zakresie:


- yoshin-ryu jujutsu i sportowego jujutsu;

- idokan karate / zendo karate tai-te-tao;

- kobudo i iaido (m.in. katori shinto-ryu);

- a także aikijutsu (takeda-ryu), judo i ido.

 

Posiadamy przedstawicielstwa wymienionych szkół. Współpracujemy z organizacjami japońskimi, europejskimi i krajowymi. Prowadzimy szkolenie w grupach stałych, letnie obozy sportowe, krajowe i międzynarodowe seminaria szkoleniowe, egzaminy na stopnie i licencje. Organizujemy pokazy sztuk walki i turnieje (mistrzostwa Podkarpacia, Puchar Idokan Polska).

 

Prowadzimy działalność naukowo-badawczą i wydawniczą. Od 2000 r. wydajemy humanistyczny i interdyscyplinarny Rocznik Naukowy "Ido - Ruch dla Kultury / Movement for Culture" (od 2011 jako kwartalnik "Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology"), poświęcony badaniom naukowym obszarów sztuk walki i sportów walki. Wydajemy także informacyjny i metodyczny "Biuletyn Sobudo" (do użytku wewnętrznego).

 

Misja

 

Stowarzyszenie Idokan Polska popularyzuje rzetelną wiedzę i wychowuje do wartości (prawdy, mądrości, odwagi, stałego samodoskonalenia, patriotyzmu) poprzez systematyczną działalność naukową, edukacyjną i sportową.

 

Jesteśmy jedynym tego rodzaju Stowarzyszeniem, które zajmuje się jednocześnie praktyką sztuk walki i sportów walki, i ich badaniem - jako towarzystwo naukowe. Zapewniamy autentyczne studiowanie sztuk walki. Zajmujemy się zwłaszcza interdyscyplinarną dziedziną, zwaną "nauką o sztukach walki" (science of martial arts).

 

Prezesem i dyrektorem technicznym SIP jest shihan Wojciech J. Cynarski, długoletni praktyk sztuk i sportów walki, prof. dr hab. nauk o kulturze fizycznej.

 

W gronie członków honorowych SIP znajdują się profesorowie:

 • Czajkowski Zbigniew†,
 • Ďuriček Milan,
 • Green Thomas A,
 • Gutierrez-Garcia Carlos
 • Jaskólski Ewaryst,
 • Kosiewicz Jerzy,
 • Krawczyk Zbigniew,
 • Lee Jong-Young,
 • Lipiec Józef,
 • Migasiewicz Juliusz,
 • Nakiri Fuminori,
 • Obodyński Kazimierz,
 • Ponczek Mirosław,
 • Sasaki Taketo,
 • Starosta Włodzimierz,
 • Szyszko-Bohusz Andrzej†,
 • Zabłocki Wojciech.


 

 

 

 deklaracja przystąpienia do SIP

 


Nr konta Stowarzyszenia Idokan Polska na który można wpłacać roczne składki członkowskie : 91 9168 0004 0020 4088 2000 0010Komisje

 

 

 

Shibu Kobudo SIP


1. Shihan Stanisław Cynarski - 10 dan aiki-jujutsu hanshi, 

2 dan kenjutsu 2. Shihan Wojciech J. Cynarski - 9 dan aiki-jujutsu hanshi, 8 dan kobudo hanshi, 7 dan iaido kyoshi, 6 dan kenjutsu

3. Shihan Harald Weitmann - 10 dan kobudo hanshi, 4 dan iaido - członek honorowy

4. Shihan Lothar Sieber - 8 dan iaido hanshi, 7 dan kenjutsu - członek honorowy

5. Shihan Krzysztof Jankowiak - kenjutsu takeuchi-ryu soke - członek honorowy

6. Shihan Tomasz Piotrkowicz – sogo budo mugei-ryu soke – członek honorowy

7. Shihan Helmut Kogel - 8 dan kobujutsu - członek honorowy

8. Shihan Sergio Mor-Stabilini - 7 dan kenjutsu, 7 dan kobudo - członek honorowy

9. Dr Artur Krzyżanowski - 5 dan kobudo renshi, 4 dan iaido

10. Dr Michal Vit - 3 dan aikibudo, 2 dan kenjutsu - członek honorowy  

11. Sensei Dieter Drexler † - 3 dan iaido - członek honorowy

12. Dr Jan Słopecki - 1 dan kobudo - członek honorowy

13. Mgr Elżbieta Cynarska - 1 dan aiki-jujutsu, 4 kyu kenjutsu, 4 kyu iaido

14. Mgr Przemysław Pawelec - 1 dan iaido, 6 kyu aikijutsu  

15. Mgr inż. Andrzej Koczara - 1 kyu nunchaku-jutsu

16. Senpai Mariusz Wywrocki - 2 kyu kenjutsu (bez aktualnej licencji)

17. Mgr inż. Anna Owczarska-Ożóg - 3 kyu kenjutsu, 5 kyu iaido (bez aktualnej licencji)

18. Mgr Grzegorz Dec - 3 kyu kenjutsu (bez aktualnej licencji)

19. Mgr inż. Łukasz Cynarski - 4 kyu kenjutsu, 4 kyu iaido

20. Justyna Cynarska - 4 kyu aiki-jujutsu, 5 kyu kenjutsu

21. Anita Cynarska - 5 kyu kenjutsu, 6 kyu iaido

22. Marcin Błażejowski - 5 kyu kenjutsu, 6 kyu iaido (bez aktualnej licencji)

23. Mgr inż. Alina Popławska-Stankiewicz - 5 kyu kenjutsu (bez aktualnej licencji)

24. Marek Godzień - 5 kyu kenjutsu (bez aktualnej licencji)

25. Jakub Kubicki - 6 kyu kenjutsu (bez aktualnej licencji)

26. Marek Przybyło - 6 kyu kenjutsu (bez aktualnej licencji)

27. Mgr inż. Mariusz Ożóg -


Stan: kwiecień 2024

 

 

Komisja Szermierki (klasycznej i sportowej)

 • Przewodniczący: dr Gabriel Szajna - trener klasy mistrzowskiej, 7 dan
 • Prof. Dr Zbigniew Czajkowski† - trener klasy mistrzowskiej, 9 dan
 • Prof. dr hab. Wojciech Zabłocki† - mistrz szermierki staropolskiej, 10 dan
 • Prof. dr hab. Wojciech J. Cynarski – 7 dan iaido, kyoshi
 • Prof. dr hab. Zbigniew Borysiuk - trener I klasy, 7 dan
 • Prof. dr hab. Maciej Łuczak – trener, 7 dan
 • Dr Marcin Zabłocki - mistrz szermierki staropolskiej,  9 dan, hanshi
 • Dr Zbigniew Sawicki - mistrz szermierki staropolskiej, 10 dan, hanshi

 

Komisja Etyki

 • ks. dr hab. Adam Podolski, prof. UR [przewodniczący]
 • prof. dr hab. Andrzej Pawłucki
 • ks. dr hab. Janusz Miąso, prof. UR


Komisja ds. Promocji

 • Mgr Przemysław Pawelec, 1 dan (iaido) [przewodniczący]
 • Mgr inż. Piotr Jaskólski, 5 dan
 • Dr Grzegorz Kozdraś, 1 dan

 

Komisja Turystyki

 • Przewodniczący: Dr Renata Grzywacz
 • Prof. dr Gregory T. Papanikos
 • Prof. dr hab. Wojciech J. Cynarski
 • Dr Paweł Świder


Kapituła Medali Honorowych Stowarzyszenia Idokan Polska

 • Prof. dr hab. Wojciech J. Cynarski (10 dan) - prezes SIP
 • Prof. dr hab. Aleksander Bobko - Senator RP, exrector UR
 • Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz - exrector AWF Wrocław
 • Prof. EJKC, dr Jan Słopecki (10 dan) - wiceprezes SIP
 • Prof. EJKC Lothar Sieber (10 dan) - prezes honorowy SIP

 

 

Regulamin Kapituły Medali Honorowych Stowarzyszenia Id0kan Polska

 

Honorowe medale Stowarzyszenia Idokan Polska (SIP) przyznawane są (nie tylko członkom) za:

 1. Szczególne zasługi dla naszego Stowarzyszenia;
 2. Długoletnią aktywność (minimum 10 lat) - pracę społeczną na rzecz SIP;
 3. Osiągnięcia organizacyjne (kierowanie ośrodkami, komisjami SIP);
 4. Osiągnięcia w nauczaniu, pracy wychowawczej, w zakresie popularyzacji etosu rycerskiego / drogi wojownika;
 5. Znaczące osiągnięcia naukowe, edukacyjne i sportowe, lub wspieranie SIP w tych działaniach.

 

Działalność naukowa Stowarzyszenia

 

1. Profil badań

 

W szerokiej, interdyscyplinarnej perspektywie prowadzone są badania ukierunkowanie głownie na zagadnienia z obszaru nauk o kulturze fizycznej i teorii kultury (filozofia i socjologia kultury). W szczególności dotyczą holistycznej antropologii i humanistycznej teorii dalekowschodnich sztuk walki, jako jednocześnie nauki ogólnej (refleksje filozoficzne, etyczne) i stosowanej (wskazania pedagogiczne i dydaktyczne). Wyniki publikowane są w "Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology" i innych publikatorach.

 

 

2. Komisja Badań Naukowych

 

SIP jest organizatorem lub współorganizatorem licznych seminariów szkoleniowych, konferencji naukowych, metodyczno-naukowych, sesji i sympozjów, staży naukowo-badawczych, warsztatów czy wreszcie światowych kongresów.

 

Komisja działa formalnie od 9 kwietnia 2006, lecz badacze SIP realizują zadania statutowe [Statut 2004] - naukowo-badawcze, szkoleniowe, wydawnicze - od początku działalności Stowarzyszenia (marzec 1993).

 

Rada Programowa:

 • prof. dr hab. Zbigniew Borysiuk (Polska / Poland) - president
 •  prof. dr Abel A. Figueiredo (Portugalia / Portugal)
 •  prof. dr Carlos Gutierrez Garcia (Hiszpania / Spain)
 • prof. dr Keith R. Kernspecht (Bułgaria / Bulgaria)
 • prof. dr James Lee-Barron (Wielka Brytania / UK)
 • prof. dr Gregory T. Papanikos (Grecja / Greece)
 • prof. dr Sergio Raimondo (Włochy / Italy)
 •  prof. dr hab. Tadeusz Ambroży (Polska / Poland)

 

Członkowie:

 • prof. dr hab. Karl-H. Bette (Niemcy/Germany)
 • prof. dr hab. Wojciech Czarny (Polska/Poland)
 • doc. dr hab. Milan Ďuriček (Słowacja/Slovakia)
 • prof. dr hab. Helmut Kogel (Niemcy/Germany)
 • prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz
 • prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz
 • prof. dr Franjo Prot (Chorwacja/Croatia)
 • prof. dr hab. Matthias von Saldern† (Niemcy/Germany)
 • prof. dr Taketo Sasaki (Japonia/Japan)
 • prof. dr Jong-Hoon Yu (USA)
 • prof. dr Howard Z. Zeng (USA)
 • prof. dr Antonio Vences de Brito (Portugalia/Portugal)
 • prof. dr Rudolf Jakhel (Słowenia/Slovenia)
 • prof. dr Richard Light (Australia)
 • prof. Hitoshi Ebishima (Japonia/Japan)
 • dr hab. prof. AWF Kazimierz Witkowski
 • dr hab. prof. PO Cezary Kuśnierz
 • doc. dr hab. Zdenko Reguli (Czechy/Czech Republic)
 • ks. dr hab. prof. UR Adam Podolski
 • dr hab. prof. Juliusz Piwowarski
 • dr hab. prof. AWF Paweł Piepiora
 • dr hab. Grzegorz Lech
 • dr hab. Monika Błaszczyszyn
 • dr Wiesław Błach
 • dr Grzegorz Bielec
 • dr Stefan Leitmann (Słowacja/Slovakia)
 • dr Eric Margnes (Francja/France)
 • dr Marek Mirkiewicz
 • dr Jarosław Jastrzębski
 • dr John Johnson (USA)
 • dr Dorota Bodek-Piechocińska
 • dr Jan Słopecki
 • dr Robert Netczuk
 • dr Gabriel Szajna
 • dr Krzysztof Warchoł
 • dr Lesław Lassota
 • doc. Lothar Sieber (Niemcy/Germany)
 • dr Michal Vit (Czechy/Czech Rep.)
 • dr Michał Pędracki
 • dr Stefania Skowron-Markowska
 • dr Rafał Kubacki
 • dr Krzysztof Kubala
 • dr Renata Grzywacz
 • dr Jaromir Grymanowski
 • dr Paweł Świder
 • dr Grzegorz Kozdraś
 • dr Magdalena Kunysz-Rozborska
 • dr Piotr Markowski
 • dr Paweł F. Nowak
 • dr Łukasz Błach
 • dr Marta Niewczas
 • dr Roberto A. Gonzalez Haramboure (Peru)
 • dr Róża Gumienna
 • dr Jarosław Maśliński
 • dr Tomasz Maczuga
 • dr Małgorzata Janusz
 • dr Katarzyna Szczepanik
 • dr Stanisław Dyndał
 • dr Jacek Gajewski
 • dr Artur Krzyżanowski
 • dr Jacek Kulpiński
 • dr Grzegorz Kuzara
 • dr Przemysław Pawelec
 • mgr Elżbieta Cynarska
 • mgr Adrian Piórko
 • mgr Jarosław Walczak
 • mgr Piotr Ziemiński
 • mgr Tammaso Giani (Włochy/Italy)
 • mgr Krzysztof Jankowiak
 • mgr Grzegorz W. Wróblewski
 • mgr Karol Winiszewski
 • mgr Romuald Włodyka
 • mgr Wided Ben Messaoud (Tunezja/Tunisia)
 • mgr Dariusz Bajkowski
 • mgr Danilo Contiero (Włochy/Italy)
 • mgr Miłosz Markiewicz
 • mgr Paweł Kępczyński
 • mgr Wojciech Wąsacz  
 • mgr Lidia Kwiatkowska-Skotnicka
 • mgr Kornel Kalka
 • mgr Adam Kraska (Niemcy/Germany

Komisja działa formalnie od 9 kwietnia 2006, lecz badacze SIP realizują zadania statutowe [Statut 2004] - naukowo-badawcze, szkoleniowe, wydawnicze - od początku działalności Stowarzyszenia (marzec 1993).

 

Komisja ta zastąpiła komisję pn. Shibu Kobudo w kwestii patronowania i nadzorowania wydawaniu IRK-MC. Oprócz dotychczasowych członków SIP kilka osób przystąpiło do powołanej specjalnie Komisji na zaproszenie prezesa.

 

Komisja Badań Naukowych współdziała z Komisją Etyki.

 

3. Projekty międzynarodowe

 

Project 1. Interdyscyplinarne, wieloaspektowe badania fenomenu sztuk walki

 

(czas realizacji: 1.10.2003-1.10.2010). Tematy szczegółowe:

 

1.1. Teoretyczne i metodyczne studia azjatyckich sztuk walki; 1.2. Badania systemowe wielowymiarowego fenomenu dalekowschodnich sztuk walki (dsw); 1.3. Socjologia dsw - europejskie badania porównawcze; 1.4. Teoria treningu dsw - wskazania metodyczne i metodologiczne; 1.5. Historia i ewolucja japońskiego budo.

 

Kierownik / koordynator projektu: Wojciech J. Cynarski

 

Międzynarodowy Projekt Badań SIP nr 2 był kontynuacją - na lata 2010-2013.

 

Projekt SIP nr 3/2014-16

 

3.1. Instytucjonalizacja i adaptacje sztuk walki w Europie; 3.2. Historyczna szermierka europejska ? faktografia, restauracja, nauczanie; 3.3. 65 lat judo-do - idea i technika; 3.4. Turystyka sztuk walki ? badania analityczne i wyjaśniające.

 

Projekt SIP nr 4/2017-20

 

4.1. Kultywacja, instytucjonalizacja i adaptacje sztuk walki w Europie; 4.2. Historyczna szermierka polska i europejska - faktografia, restauracja, nauczanie; 4.3. 70 lat judo-do/ido - idea i technika; 4.4. Turystyka sztuk walki - badania analityczne i wyjaśniające.


Projekt SIP nr 5/2021-24


5.1 Kultywacja, instytucjonalizacja i adaptacje sztuk walki w Europie; 5.2. Historyczna szermierka polska i europejska – faktografia, restauracja, nauczanie; 5.3. Judo-do i ido - idea i technika; 5.4. Turystyka sztuk walki – badania analityczne i wyjaśniające.  


IPA Project no. 5/2021-24


5.1. Cultivation, institutionalisation and adaptation of martial arts in Europe; 5.2. Historical Polish and European fencing - factography, restoration, teaching; 5.3. Judo-do and ido - idea and technique; 5.4. Martial Arts Tourism - Analytical and Explanatory Research.