Stowarzyszenie Idokan Polska

Idokan Poland Association

Publikacje
Wojciech J. Cynarski – Leksykon sztuk walki. Mistrzowie i ich szkoły // Lexicon of fighting arts. Masters and their schools

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria: Biblioteka Lykeion, t. 31 // The Lykeion Library, vol. 31. Rok wydania: 2021 ISBN 978-83-7996-892-3

„Recenzowana publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2021 r., w ramach Biblioteki Lykeion (tom XXXI). Autorem tekstu jest Wojciech J. Cynarski, profesor nauk o kulturze fizycznej, kierownik Katedry  Społeczno-Kulturowych  Podstaw  Wychowania  Fizycznego  i  Sportu Uniwersytetu Rzeszowskiego. (…) W najnowszej publikacji, wydanej w języku polskim i angielskim, Leksykon sztuk walki. Mistrzowie i ich szkoły / Lexicon of fighting arts. Masters and their schools Autor zebrał i uporządkował – w formie haseł wraz z ich podstawowymi opisami – wiedzę na temat sztuk walki, mistrzów oraz ich szkół. Leksykon zawiera specjalistyczne treści, które zostały zebrane w skondensowanej formie.” [Maczuga 2021: 161].

Więcej: Maczuga T. (2021), [rec.] Wojciech J. Cynarski, Leksykon sztuk walki. Mistrzowie i ich szkoły, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2021, ss. 208, „Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe”, t. 4, nr 4, s. 161–163.


----------------------------------------------------------------------------------------Wojciech J. Cynarski - Turystyka sztuk walki. Perspektywa społeczno-kulturowa // Tourism of Martial Arts. Social-cultural Perspective 

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego Seria: Biblioteka Lykeion, t. 29 // The Lykeion Library, vol. 29 Rok wydania: 2020 ISBN 978-83-7996-760-5

read more----------------------------------------------------------------------------------------
Cynarski W.J. (2019), Sztuki walki i sporty walki. W kierunku ogólnej teorii,

Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk, 346 stron, ISBN: 978-83-66107-17-5


Wydano nową książkę prof. Wojciecha J. Cynarskiego - w języku polskim i j. angielskim. Zawiera ona propozycję ogólnej naukowej teorii sztuk walki, sportów walki i systemów samoobrony, ale jednocześnie liczne fragmenty opisujące praktykę w różnych aspektach. Książka dostępna jest u wydawcy - w Wydawnictwie Naukowym "Katedra".

----------------------------------------------------------------------------------------

Wojciech J. Cynarski (2012), Martial Arts Phenomenon - Research and Multidisciplinary Interpretation, Rzeszow University Press, Rzeszów, pp. 242. ISBN 978-83-7338-772-0


To underline right from the beginning that martial arts are indeed a relevant scientific topic, especially for academic issues, the author builds a general theory of fighting arts which contains all different kinds of martial arts, combat sports and self-defence, including all martial concepts (historical and modern weapons etc.), relating to the old "warrior" system of feudal Japan. Thus it also includes theoretical wisdom such as strategies for larger scenarios or tactics for duels and single combat... read more----------------------------------------------------------------------------------------

Wojciech J. Cynarski (2012), Antropologia sztuk walki. Studia i szkice z socjologii i filozofii sztuk walki, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ss. 284.


Istnieją podstawy do stwierdzenia, że dalekowschodnie sztuki homokreatywne i samorealizacyjne, zwane w kręgach ich entuzjastycznych adeptów, praktyków oraz w gronach szczyty perfekcji osiągających mistrzów "sztukami walki"; sztuk będących jedną z najbardziej charakterystycznych cech i zarazem szczególnych wyróżników wielkich kultur Wschodu (chińskiej, japońskiej, koreańskiej), mają w czasach współczesnych do odegrania wielką rolę, nieprzewidzianą zarówno przez klasycznych, azjatyckich ich kreatorów, jak przez większość ich teoretyków z macierzystych krajów owych osobliwych aktywistycznych umiejętności doskonalenia człowieka. Tym bardziej nieprzewidzianą przez badaczy i adeptów tych sztuk z krajów pozaazjatyckich (Europy, Ameryki, Australii), a nawet swego rodzaju misję kulturowo-antropologiczną, misję w akcie ratowania - oczywiście wraz z innymi, możliwymi tu do powołania czynnikami i metodami - człowieka cywilizacji Zachodu przed realnie grożącą mu obecnie degradacją czy destrukcją sfery jego duchowości i człowieczeństwa, przed negatywną przemianą jego podmiotowości, którą nazwać można mianem "regresji antropologicznej" [por. Lorenz 1986;Szmyd 2012]...
czytaj więcej-----------------------------------------------------------------------------------------Recenzja książki J. Piwowarskiego pt. "Etyka funkcjonariusza Policji. Źródła, motywacje, realizacja"


O Autorze


Dr Juliusz Piwowarski, Autor książki, jest pedagogiem, filozofem i religioznawcą, autorytetem w zakresie karate i kick-boksingu, sprawnym organizatorem - administratorem na obszarach szkolnictwa i sportu. Zajmuje się systemami ideowymi Azji wschodniej i rozwija oryginalną teorię bezpieczeństwa. Jest osobą kompetentną do podjęcia problemu etyki funkcjonariusza Policji, jej eksplikacji a po części - autorskiego projektu.


Recenzja_ksiazki_J._Piwowarskiego.pdf203.58 KB


-----------------------------------------------------------------------------------------

Książki prof. Cynarskiego i wydawnictwa Komisji Badań Naukowych SIP, opublikowane we współpracy z Wydziałem Wychowania Fizycznego UR i PTNKF w Rzeszowie:Cynarski W.J. [ed.] (2011), Selected Areas of Intercultural Dialogue in Martial Arts, Wydawnictwo UR, Rzeszów, pp. 172 (hard cover).


The scientific editor was Prof. Cynarski, the president of the IMACSSS and IPA, co-author of 4 chapters. The monograph concerns the dialogue of values between the Far East and Europe and contains 14 chapters written for example by Prof. Chuchchai Gomaratut (on Muay Thai), Prof. Keith R. Kernspecht (Wing Tsun) and soke Lothar Sieber (Zendo karate). Among the authors there are famous professors, such as Stanisław Tokarski, Kazimierz Obodyński, Carlos Gutiérrez-Garcia and experts, as Dr Jan Słopecki and Dr Zdenko Reguli. The illustrations in the book feature Muay Thai fighters and Prof. W. Zabłocki's watercolors. The publication includes a review of Prof. A. Szyszko-Bohusz (in Polish) and the index of names. The book important for the science of martial arts was published at Rzeszów University Press as the 14th volume of the Lykeion Library Edition, edited in the IPA style.


CONTENTS/ PDF

-----------------------------------------------------------------------------------------

Recenzja książki:


W.J. Cynarski, Sztuki walki - IDO i IDOKAN, autoedycja, SIP,Rzeszów 2009, ss. 284.Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Wojciech Jan Cynarski jest autorem kolejnej ciekawej książki poświęconej sztukom walki, ale pierwszej poświęconej stylowi Idokan jako systemowi edukacyjnemu. Wprawdzie przed przeszło 50 laty baron Hubert von Klingerstorff napisał o technice pierwotnego Judo-Do, ale rzecz dotyczyła jedynie początków koncepcji i organizacji znanych dziś pod nazwą Idokan. Kolejnymi prekursorami byli J. Fleck, W. Strauss, H. Schöllauf i wspomniany wyżej H. Klinger von Klingerstorff; ważnym prekursorem i patronem - meijin (mistrz mistrzów) Lothar Sieber, nauczyciel Autora książki, ale system przedstawiony w książce jest autorskim dziełem prof. Cynarskiego."


Shihan W.J. Cynarski jest uznanym w skali międzynarodowej ekspertem, posiadaczem licznych uprawnień i stopni mistrzowskich w różnych odmianach sztuk walki i sportów walki. Posiada m.in. 8 dan w jujutsu, 7 dan w judo-do / ido, 6 dan w karate i licencję menkyo kaiden potwierdzającą opanowanie całej wiedzy i umiejętności. Jako kaiden shihan jest drugim, obok mistrza Siebera, stylistą idokanu - specjalistą w skali międzynarodowej. Od wielu lat łączy praktykę sztuk walki z ich naukowym badaniem i wyjaśnianiem. Zresztą L. Sieber (10 dan) - bodajże najwybitniejszy spośród nauczających obecnie w Europie mistrzów sztuk walki - potwierdza kompetencje Autora i wartość książki w swej Przedmowie. Ponadto Stowarzyszenie Idokan Polska (towarzystwo naukowe dla studiów i badań nad sztukami walki) patronuje wydaniu tej książki.


Autor wykonał wielką pracę aby zebrać rozproszone dokumenty, listy, nagrania, artykuły popularyzatorskie (głównie niemiecko- i polskojęzyczne), przeprowadził wywiady, uporządkował materiały z archiwów organizacji i zbiorów prywatnych. Toteż całość jest dobrze udokumentowana i bogato zilustrowana (134 zdjęcia, 23 ryciny, 5 tabel). Treść główną uzupełniają aneksy (s. 235-268), w tym słownik pojęć i skrótów (253 hasła), a także indeks nazwisk (s. 269-280). Dzięki temu i rzetelnej faktografii (pokazano skany 20 dokumentów) część poświęcona historii omawianych sztuk walki posiada dużą wartość poznawczą. Po każdej tematycznej części znajduje się zestawienie źródeł. Dodatkowo praca zawiera 104 noty wyjaśniające w przypisach dolnych.


Rzeszowski ekspert opisuje filozofię sztuk walki i filozofię systemu Idokan, co w tak uporządkowanej postaci jest także jego autorskim opracowaniem. Wyjaśnia kwestie językowe, symbolikę, omawia zwłaszcza bogatą aksjologię dróg sztuk walki i zawarte w systemie edukacyjnym "idokan yoshin-ryu budo" normy etyczne. Sam zresztą shihan Cynarski jest przykładem Wojownika postępującego szlachetną drogą - wzorcowym homo creator nobilis i na podobnych sobie stara się wychowywać swych uczniów. Zachęca ich do życia aktywnego i twórczego, do codziennej praktyki treningowej i zdobywania wiedzy. Tej wiedzy i właściwej moralnej postawy wymaga się dla uzyskania kolejnych stopni uczniowskich i mistrzowskich.


```

Opisowi systemu nauczania towarzyszy zespół wskazań metodycznych, zestawienia wymagań na kolejne stopnie (wg programów nauczania aikijutsu, jujutsu, karate, kobudo etc.) i przedstawienie na zdjęciach i rysunkach 18 ćwiczeń specjalnych oraz 72 technik i pozycji walki (postawy i gardy). Autor poświęca także trzy podrozdziały samej funkcji wychowawczej idokan yoshin-ryu budo. Nie są to tylko dobre życzenia pedagoga lub moralizatora, gdyż wynikają one z praktycznej wiedzy i ponad 30-letniego doświadczenia W.J. Cynarskiego jako zdobywcy stopni mistrzowskich w ośmiu metodach, a aktualnie - od 16 lat - dyrektora technicznego w Stowarzyszeniu Idokan Polska (SIP).


Szczególnym novum książki jest szeroki opis tradycyjnej medycyny sztuk walki ido, a na tym tle - przedstawienie własnej metody. Rozdział poświęcony medycynie sztuk walki został osobno skonsultowany z lek. med. Bogusławem Zabrzyckim, członkiem Sekcji Ido w SIP. Warto tu zwrócić uwagę na fakt, że prof. Cynarski posiada w ido wysoki stopień mistrzowski 7 dan, a jego nauczyciel - doc. Sieber - najwyższy stopień 10 dan. Akcent nie pada tu jednak na terapię, lecz na samoleczenie i wspomaganie tego naturalnego procesu samoregulacji.


Podsumowując, książka jest ciekawym studium monograficznym. Jednocześnie może stanowić podręcznik kompletnego systemu sztuk walki szkoły i organizacji Idokan - obok (lub łącznie z) traktatu tegoż autora Teoria i praktyka sztuk walki w perspektywie europejskiej (Rzeszów 2004), w którym na 400 stronach prof. Cynarski zawarł swą wykładnię humanistycznej teorii sztuk walki i filozofii sztuk walki. Nowa książka jest napisana językiem bardziej przystępnym i z większym nastawieniem praktycznym (nauczanie techniki, trening). Zawiera więc większy walor aplikacyjny. Może stanowić też podręcznik akademicki dla wykładowców i studentów nauczających przedmiotu "sporty walki".


Do lektury warto zachęcić bardziej ambitnych uczniów uprawiających sztuki walki, ale zwłaszcza instruktorów i trenerów, a także badaczy sztuk walki. Książka prof. Cynarskiego powinna znaleźć się jako jedna z ważniejszych pozycji na półce domowej biblioteczki każdej osoby zainteresowanej poważnymi studiami dalekowschodnich sztuk walki. Także jednak czytelnik nieuprawiający sztuk walki znajdzie w niej dla siebie interesujące wskazania dotyczące zdrowia, filozofii życia i kultury fizycznej.


Prof. Stanisław Cieszkowski


[Cieszkowski S. (2010), System i szkoła Idokan Budo. O nowej książce prof. Wojciecha J. Cynarskiego, IRK-MC, t. 10]


-----------------------------------------------------------------------------------------W.J. Cynarski, Spotkania, konflikty, dialogi. Analiza wybranych obszarów kultury fizycznej i turystyki kulturowej, Wyd. UR, Rzeszów 2008, s. 220.


Recenzent (prof. Stanisław Tokarski) napisał: "Książka ukazuje odmienne nurty tematyczne, a założenie międzydyscyplinarności scalić miało i zestawić ze sobą kompleksy problemowe zazwyczaj badane przez różne grupy uczonych wyznających zasadę monodyscyplinarnej kompetencji. Ten trud unifikacji perspektywy jest udany dzięki połączeniu koncepcji turystyki kulturowej z badaniami kulturowego podłoża sportów i sztuk walki. Interesująca synteza i oryginalna całość znaczeniowa jest rezultatem końcowym."


-----------------------------------------------------------------------------------------W.J. Cynarski, Recepcja i internalizacja etosu dalekowschodnich sztuk walki przez osoby ćwiczące, Wyd. UR, Rzeszów 2006, s. 420.


Książkę tę, wydaną i dystrybuowaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, zrecenzowali profesorowie Ewaryst Jaskólski i Andrzej Szyszko-Bohusz. Ta obszerna rozprawa zawiera wyniki badań Wojciecha J. Cynarskiego - empiryczną weryfikację humanistycznej teorii sztuk walki.-----------------------------------------------------------------------------------------

W.J. Cynarski, Teoria i praktyka dalekowschodnich sztuk walki w perspektywie europejskiej, Wyd. UR, Rzeszów 2004, s. 417.


Ta rozprawa przestawia humanistyczną teorię sztuk walki, stanowiąc swego rodzaju interdyscyplinarny traktat. Wyjaśnia wiele trudnych pojęć, przedstawia i interpretuje wiele zagadnień, akcentując moralny i duchowy wymiar drogi szlachetnych sztuk walki.


-----------------------------------------------------------------------------------------

W.J. Cynarski, Globalizacja a spotkanie kultur, Wyd. UR, Rzeszów 2003, s. 237.


Książka zawiera rozdział o globalizacji dalekowschodnich sztuk walki i rozwija zagadnienie dialogu między Zachodem a Dalekim Wschodem.


-----------------------------------------------------------------------------------------

W.J. Cynarski, K. Obodyński [red.], Humanistyczna teoria sztuk i sportów walki - koncepcje i problemy, Wyd. UR, Rzeszów 2003, s. 228.


Jest to praca zbiorowa, zawierająca wiele interesujących artykułów takich autorów, jak: A. Szyszko-Bohusz, S. Sterkowicz, A. Litwiniuk, Z. Bujak, L. Sieber, S. Hooge i K. Obodyński.


-----------------------------------------------------------------------------------------

W.J. Cynarski, Proces globalizacji. Dialog kultur czy konflikt wartości?, Instytut Europejskich Studiów Społecznych w Rzeszowie, Rzeszów 2002, s. 191.


Podjęte zostały tu problemy współczesnego świata - globalizacja, zderzenie cywilizacji, terroryzm, a także przyczyny konfliktów. Książka ukazuje etos sztuk walki, który przeciwstawiony jest powszechnemu konsumpcjonizmowi.

-----------------------------------------------------------------------------------------

W.J. Cynarski, Sztuki walki budo w kulturze Zachodu, Wyd. WSP, Rzeszów 2000, s. 160.


Książka ta wprowadza w teorię sztuk walki w perspektywie socjologii i antropologii kulturowej.