Stowarzyszenie Idokan Polska

Idokan Poland Association

Sprawozdanie za 2021 rok

Organizacja pożytku publicznego


Szczegółowe informacje o organizacji


numer KRS organizacji pożytku publicznego : 0000010195


nazwa organizacji pożytku publicznego : STOWARZYSZENIE "IDOKAN POLSKA"


adres strony WWW : www.idokan.pl


adres organizacji : 35-959 RZESZÓW TOWARNICKIEGO 3 C

miasto : RZESZÓW

gmina : M. RZESZÓW

powiat : M. RZESZÓW

województwo : PODKARPACKIE


data nadania statusu opp : 19-11-2008


Sprawozdanie finansowe i merytoryczne organizacji


rok obrotowy 01-01-2021 - 31-12-2021


Sprawozdanie finansowe :


Wprowadenie do sprawodania finansowego - POBIERZ/PDF


Rachunek zysków i strat - POBIERZ/PDF


Bilans - POBIERZ/PDF


Informacja dodatkowa - POBIERZ/PDF


Sprawozdanie merytoryczne - POBIERZ/PDF