Stowarzyszenie Idokan Polska

Idokan Poland Association

Regulamin stopni mistrzowskich w jujutsu i goshinjutsu Kolegium Dan


Regulamin stopni mistrzowskich w jujutsu i goshinjutsu Kolegium Dan


Stowarzyszenia Idokan Polska


Stopnie techniczne i honorowe w zakresie sztuk walki przyznaje lub weryfikuje w SIP dyrektor techniczny, w porozumieniu z seniorami poszczególnych sekcji Kolegium Dan.


Pierwsza zasada - posiadania realnych umiejętności


Czarny pas w jujutsu (lub goshinjutsu) jest przyznawany wtedy i tylko wtedy, gdy kandydat posiada realne umiejętności (realną skuteczność) w zakresie samoobrony.


Tę zasadę wprowadził meijin Lothar Sieber 10 dan. Oczywiście, owe umiejętności sprawdzane są podczas egzaminu technicznego.


Druga zasada - konieczność udokumentowania swej drogi studiów sztuk walki


Yudansha (posiadacz lub kandydat na posiadacza czarnego pasa) musi wyjaśnić, kto i kiedy go uczył. Czyli gdzie i kiedy uczył się, u kogo, z kim ćwiczył [Sieber L., Cynarski 2010].


Hipotetycznie może się zdarzyć samouk, ale ktoś kompetentny musi potwierdzić jego (owego samouka) kompetencje. Jeżeli ktoś ćwiczył np. kung-fu, nie może uzyskać w krótkim czasie wysokiego stopnia mistrzowskiego w jujutsu.


Trzecia zasada - posiadania wiedzy o autentycznym jujutsu


Samoobrona (goshinjutsu) jest tylko podsystemem sztuki walki jujutsu. Wprawdzie dobrze wyćwiczone jujutsu jest najlepszą samoobroną [Sieber L., Sieber H. 1986], ale uzyskanie stopni w tradycyjnym, oryginalnym jujutsu wymaga zarówno umiejętności i wiedzy o owej tradycji. Jest to sprawdzane w drodze egzaminów teoretycznych lub tematycznych publikacji naukowych. Także osoby studiujące jujutsu sportowe lub modern jujutsu (między tymi dwoma odmianami występują zasadnicze różnice [por.: Słopecki 2008, 2012]) powinny taką wiedzę posiadać.


Czwarta zasada - uczniowie świadczą o sensei (nauczycielu)


Przed przyznaniem wyższego stopnia mistrzowskiego trzeba ocenić, jaki jest poziom uczniów kandydata (techniczny, moralny) i czy w ogóle dany sensei ma zaawansowanych uczniów. Jeśli ktoś sam nie ćwiczy lub nie naucza systematycznie i nie ma zaawansowanych uczniów, nie spełnia tego kryterium.


Notabene, podobne wymagania wstępne znajdujemy we współpracujących z SIP poważnych organizacjach sztuk walki, jak European Jujutsu & Kobudo Committee (EJKC) i Deutscher Dan-Träger Und Budo-Lehrer Verband e.V. (DDBV).


Wymagania w jujutsu idokan yoshin-ryu zostały dokładnie opisane w podręczniku Sztuki walki - Ido i Idokan [Cynarski 2009]. Z drobnymi zmianami funkcjonują w Rzeszowskim Ośrodku "Dojo Budokan" od ok. 1990 roku.


Wymagania na stopnie w goshinjutsu


W części teoretycznej - ogólna wiedza o samoobronie (aspekty psychologiczne, prawne, taktyka walki, nauczanie realnych umiejętności).


W części praktycznej - test samoobrony, sprawdzian z praktycznego zastosowania podstawowych technik oraz walka w samoobronie (futari- lub gakari-dori randori).


I. Samoobrona (ilość dobrze wykonanych obron na poszczególne rodzaje ataku)

Rodzaj ataku ilość obron na

1 dan2 dan3 dan4 dan
 uchwyty za ręce 8888
 uchwyty za ręce 8888
 obchwyty z przodu 3 3 4 4
 z tyłu 3 3 4 4
 z boku 3 3 4 4
 chwyt za głowę z przodu (gilotyna) 2 3 3 3
 za głowę z tyłu 3 3 3 3
 z boku 4 5 5 5
 duszenie z przodu 4 4 5 6
 z tyłu 4 4 4 4
 z boku 4 4 4 4
 na ziemi 4 4 5 6
 duszenie sznurem 3 4 4 4
 ataki pięścią 10 12 14 16
 kopnięciem 4 5 6 8
 kijem z góry 3 3 4 4
 od zewnątrz 3 3 4 4
 od wewnątrz 3 3 4 4
 kijem trzymanym oburącz 3 3 4 4
 pchnięcie kijem 3 3 4 4
 atak nożem z góry 2 3 3 4
 nożem z dołu 2 3 3 4
 od zewnątrz 2 3 3 4
 od wewnątrz 2 3 3 4
 pchnięcie sztyletem 2 3 3 4
 zagrożeniem pistoletem z przodu 2 2 2 2
 przeciw osobie trzeciej 1 1 1 1
     II. Techniki (dowolne, ulubione)
 techniki rzutu 4 5 6 7
 duszenia 4 5 6 7
 dźwigni 4 5 6 7
     III. Walka przeciw dwóm lub kilku napastnikom (2-3 minuty non stop)


Oceniane jest zwłaszcza wyczucie dystansu, timing, kime, precyzja i szybkość wykonania akcji technicznych. Ponadto, obok umiejętności technicznych, także przygotowanie sprawnościowe (psychofizyczne).


Dyrektor techniczny SIP

Shihan Wojciech J. Cynarski, 8 dan

Rzeszów, 11 kwietnia 2012.Bibliografia


- Cynarski W.J. (2009), Sztuki walki - Ido i Idokan, SIP, Rzeszów.

- Sieber L., Cynarski W.J. (2010), Seminarium budo i staż naukowo-badawczy w Sportschule Sieber / Budo seminarium and scientific-investigative practice in the Sportschule Sieber, "Ido - Ruch dla Kultury / Movement for Culture", t. 10, nr 1, s. 118-120.

- Sieber L, Sieber H. (1986), Jiu-Jitsu, die sicherste Selbstverteidigung, Münchner Video Plate, München (video VHS).

- Słopecki J. (2008), Nauczanie. Zasady i praktyczna wiedza o walce mistrza sztuk walki, "Ido Movement for Culture", vol. 8, pp. 66-71.

- Słopecki J. (2012), Modern pro-European view on matters concerning martial arts teaching qualifications with consideration to European Union recommendations and local solutions provided by the new Sports Act [in:] W.J. Cynarski, Martial Arts Phenomenon - Research and Multidisciplinary Interpretation, The Lykeion Library Edition, vol. 15, UR, Rzeszów.