Stowarzyszenie Idokan Polska

Idokan Poland Association

Konferencje

Walny zjazd Stowarzyszenia Idokan Polska i IPA 27th General Assembly Commemoration Symposium „Martial Arts & Combat Sports in Scientific Research”, Rzeszów, 12 września 2020


Dnia 12 września 2020 odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze Stowarzyszenia Idokan Polska (SIP). Wzięli w nim udział delegaci z wielu ośrodków w Polsce.

Prof. Wojciech J. Cynarski, prezes SIP, powitał zebranych i wystąpił z krótkim wprowadzeniem. Następnie wręczył panu mgr. inż. Piotrowi Jaskólskiemu certyfikat na 1 dan w Karate Idokan (w efekcie zdanego w tym roku egzaminu) oraz dyplom i Złoty Medal Honoru SIP z racji zasług w przeszło dwudziestoletniej aktywności na rzecz Stowarzyszenia. Mgr Dariusz Bajkowski, wiceprezes SIP, wręczył dyplom i Medal Honorowy SIP „Wojownik Szlachetnej Drogi / Drogi Prawdy” z numerem 3 prezesowi Cynarskiemu. Następnie dr Zbigniew Sawicki, Grand Master i lider organizacji „Signum Polonicum”, wręczył prof. Cynarskiemu Odznakę „Zasłużony dla Signum Polonicum”. Po tych wyróżnieniach, prezes SIP przedstawił laudację poświęconą prof. Carlosowi Gutierrezowi-Garcii.Walny Zjazd, w drodze uchwały, poparł wniosek o przyznaniu temuż uczonemu członkostwa honorowego SIP.

Zarząd przedstawił sprawozdania za rok 2019 oraz raporty z poszczególnych komisji. Odbyłesię nowe wybory SIP gdzie prezesem na nową kadencję (lata 2020-2024) wybrany został po raz kolejny prof. W.J. Cynarski. Wybrano także członków Zarządu, którymi zostali: dr hab. Zbigniew Borysiuk (wiceprezes ds. nauki), mgr D. Bajkowski (wiceprezes ds. sportu), mgr Elżbieta Cynarska (sekretarz generalny), Adam Hajduk (skarbnik), mgr Stanisław Cynarski, dr hab. Juliusz Piwowarski, dr Zbigniew Sawicki i dr Krzysztof Warchoł (członkowie). Ponadto, powołano Komisję Rewizyjną w składzie: dr hab. Cezary Kuśnierz (przewodniczący), mgr Adrian Piórko (sekretarz) i mgr Piotr Ziemiański (członek). Nakreślono ramowy plan działań Stowarzyszenia.

Po zakończeniu obrad i krótkiej przerwie rozpoczęło się IPA 27th General Assembly Commemoration Symposium „Martial Arts & Combat Sports in Scientific Research”. Sympozjum patronowali Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej prof. Wojciech Czarny oraz Prezydent IMACSSS, prof. W. J. Cynarski. Pierwszą sesję obrad poprowadzili dr hab. Z. Borysiuk (Politechnika Opolska) i dr Gabriel Szajna (UR), specjaliści szermierki sportowej i historycznej. Dodatkowo, dr G. Szajna jest przewodniczącym Komisji Szermierki SIP. Z kolei drugą sesję poprowadzili dr Stefania Skowron-Markowska (Uniwersytet Wrocławski) i dr Zbigniew Sawicki (,,Signum Polonicuom”, Zawiercie).

Po każdej sesji miała miejsce dyskusja, w której padły bardzo ciekawe spostrzeżenia. Ponadto, wysunięto postulaty dotyczące planowanych badań. Opisane sympozjum stanowiło – jako darmowa konferencja naukowa – wyraz poczucia misji SIP jako organizacji pożytku publicznego.


----------------------------------------------------------------------------------------

IPA 26th General Assembly Commemoration Symposium, "Sztuki walki i sporty walki w badaniach naukowych", pod patronatem Dziekana Wydziału WF UR i Prezydenta IMACSSS Rzeszów, 30 marca 2019


Miejsce: Wydział Wychowania Fizycznego, ul. Towarnickiego 3, Rzeszów, sala 23 lub 27 idokan mini 1100-1230 - Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze SIP (1100 - I termin, 1115 - II termin) 1245-1415 - Otwarcie i I Sesja Sympozjum 1415-1500 - przerwa obiadowa 1515-1645 - II Sesja Sympozjum 1645-1700 - Uchwała dot. szermierki szablowej jako dziedzictwa narodowego i Zakończenie. Udział w Walnym Zebraniu, Sympozjum i Warsztatach jest nieodpłatny. Warunkiem jest tylko posiadanie członkostwa i uregulowanych składek w Stowarzyszeniu Idokan Polska. Jest nowy nr konta: 91 9168 0004 0020 4088 2000 0010. Stawka pozostaje bez zmian.

Komitet Naukowy Prof. dr hab. Wojciech J. Cynarski - przewodniczący Prof. dr hab. Wojciech Czarny Doc. dr Zdenko Reguli Dr hab. prof. nadzw. Zbigniew Borysiuk Dr hab. prof. nadzw. Cezary Kuśnierz Dr hab. prof. nadzw. Maciej Łuczak Dr hab. prof. nadzw. Jacek Wąsik Dr hab. Juliusz Piwowarski, dr Wiesław Błach, dr Krzysztof Kubala, dr Stefania Skowron-Markowska, dr Jan Słopecki, dr Gabriel Szajna, dr Paweł Świder, dr Michal Vit

Komitet Organizacyjny Prof. dr hab. Wojciech J. Cynarski - przewodniczący Mgr Przemysław Pawelec - sekretarz Dr Paweł Świder

Zgłoszenia do udziału w Sympozjum - imienne z tematami i abstraktami strukturalnymi prac - na adres: pa_przemek(@)poczta.onet.pl w terminie do 20 marca 2019. Potwierdzenie udziału w Walnym Zebraniu na adres: ela_cyn(@)wp.pl - do 20 marca 2019.


----------------------------------------------------------------------------------------

IPA 24th General Assembly Commemoration Symposium, "Sztuki walki i sporty walki w badaniach naukowych", pod patronatem Dziekana Wydziału WF UR i Prezydenta IMACSSS Rzeszów, 22 kwietnia 2017


Miejsce: Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Ćwiklińskiej 2, Rzeszów-Zalesie 830-930 - Walne Zebranie sprawozdawcze SIP 945-1200 - I Sesja Sympozjum 1230-1430 - Warsztaty poświęcone historycznej szabli (prowadzący: prof. Wojciech Zabłocki 10 dan, mgr Zbigniew Sawicki 9 dan, dr Marcin Zabłocki 8 dan, dr Gabriel Szajna 7 dan, ...) 1500-1600 - przerwa obiadowa 1600-1730 - II Sesja Sympozjum i zakończenie.

Udział w Walnym Zebraniu, Sympozjum i Warsztatach jest nieodpłatny. Warunkiem jest tylko posiadanie członkostwa i uregulowanych składek w Stowarzyszeniu Idokan Polska. Wg regulaminu, za rok 2017 należy wpłacić składkę do końca listopada 2016. Nr konta: 37 1680 1105 0000 3000 0163 4848. Stawka pozostaje bez zmian.

Komitet Naukowy Prof. dr hab. Wojciech J. Cynarski - przewodniczący Prof. dr hab. Wojciech Czarny Prof. dr hab. Wojciech Zabłocki Doc. dr Zdenko Reguli Dr hab. prof. nadzw. Zbigniew Borysiuk Dr hab. prof. nadzw. Cezary Kuśnierz Dr hab. prof. nadzw. Maciej Łuczak Dr hab. prof. nadzw. Jacek Wąsik Dr Wiesław Błach, dr Krzysztof Kubala, dr Juliusz Piwowaski, dr Stefania Skowron-Markowska, dr Jan Słopecki, dr Gabriel Szajna, dr Paweł Świder, dr Michal Vit

Komitet Organizacyjny Prof. dr hab. Wojciech J. Cynarski - przewodniczący Mgr Przemysław Pawelec - sekretarz Dr Gabriel Szajna - organizacja warsztatów Zgłoszenia do udziału w Sympozjum - imienne z tematami i abstraktami strukturalnymi prac - na adres: pa_przemek(@)poczta.onet.pl w terminie do 20 marca 2017.

Potwierdzenie udziału w Walnym Zebraniu na adres: ela_cyn(@)wp.pl - do 20 marca 2017. Informacja dotycząca dojazdu do ul. Ćwiklińskiej: dla osób korzystających z Dworca Podmiejskiego PKS: linie nr 18 (przystanek Cieplińskiego park) lub 19 (przystanek Piłsudskiego Urząd Wojewódzki) Dla osób korzystających z Dworca Głównego PKS lub Dworca Głównego PKP: linie nr 5 (przystanek Bardowskiego) lub 19 (przystanek Piłsudskiego Urząd Wojewódzki)


----------------------------------------------------------------------------------------

IPA 23rd General Assembly Commemoration Symposium in Rzeszów, "Sztuki walki w badaniach naukowych" / "Martial Arts in Scientific Research" Rzeszów, 9 kwietnia 2016 / April 9, 2016


Zebranie delegatów i Sympozjum odbędą się na auli nr 46, budynek A2, ul. Kopisto 2a w Rzeszowie. Sympozjum rozpoczyna się o godz. 12:00.

Program Walnego Zebrania i Sympozjum 2016 10:00 -11:45 - Walny Zjazdu Delegatów (krótka przerwa) 12:00-14:00 - Sympozjum - Sesja I. Dyskusja (14:00 - 15:30 - przerwa obiadowa) 15:30-17:30 - Sesja II. Organizator: Stowarzyszenie Idokan Polska w Rzeszowie / Idokan Poland Association Współpraca / Cooperation: Wydział Wychowania Fizycznego UR / Faculty of Physical Education, University of Rzeszów

Tematy/Topics:

1.Historia sztuk walki w Azji i w Europie / History of martial arts in Asia and Europe

2.Turystyka sztuk walki a turystyka kulturowa / Martial arts tourism and cultural tourism

3.Specyfika treningu w różnych odmianach sztuk i sportów walki / Characteristic of training in different types of martial arts and combat sports

4.Wymiary społeczno-kulturowe dróg sztuk walki / Social and cultural dimensions of the martial arts pathway

5.Metody nauczania taktyki i technik walki / Methods for teaching of tactical skills and techniques

Komitet Naukowy / Scientific Committee Prof. Dr Wojciech J. Cynarski - przewodniczący Prof. Dr Tadeusz Ambroży, Prof. Dr Zbigniew Borysiuk, Prof. Dr Wojciech Czarny, Prof. Dr Milan Duricek (Slovakia), Prof. Dr Cezary Kuśnierz, Prof. Dr Zdenko Reguli (Czech Rep.), Prof. Dr Kazimierz Witkowski, Prof. Dr Stanisław Zaborniak, Prof. Lothar Sieber (Germany), Dr Grzegorz Bielec, Dr Renata Grzywacz, Dr Jarosław Jastrzębski, Dr Rafał Kubacki, Dr Lesław Lassota, Dr Marcin Obodyński, Dr Dorota Pawlik, Dr Michał Pędracki, Dr Juliusz Piwowarski, Dr Jan Słopecki, Dr Stefania Skowron-Markowska, Dr Gabriel Szajna, Dr Krzysztof Warchoł, Dr Michal Vit (Czech Rep.).

Komitet Organizacyjny / Organising Committee Prof. Dr Wojciech J. Cynarski - przewodniczący Mgr Przemysław Pawelec ( pa_przemek@poczta.onet.pl) - sekretarz


----------------------------------------------------------------------------------------

II Międzynarodowa Konferencja IMACSSS w Tsukubie/Japonia, 10-12. IX 2013


----------------------------------------------------------------------------------------

Rzeszów, 18.06.2011. II Międzynarodowe Sympozjum Idokan Polska na temat "Człowiek - sztuki walki - współczesność", pod patronatem rektora UR i IMACSSS.


Udział wzięli m.in. prof. zw. dr hab. A. Bobko i prof. zw. dr hab. K. Obodyński. Obrady sesji plenarnej poprowadził prof. UR Wojciech J. Cynarski, przewodniczący Komitetu Naukowego. Następnie zajęcia warsztatowe poprowadzili: dr Jan Słopecki 10 dan, prof. W.J. Cynarski 8 dan i kpt. Tomasz Maczuga 2 dan.
----------------------------------------------------------------------------------------


I Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie----------------------------------------------------------------------------------------

Konferencja nt. Wychowanie fizyczne, sport i rekreacja fizyczna w perspektywie społeczno-kulturowej w Rzeszowie.  W dniach 14-15 listopada 2008 odbyła się w Rzeszowie na obiektach UR międzynarodowa konferencja naukowa nt. Wychowanie fizyczne, sport i rekreacja fizyczna w perspektywie społeczno-kulturowej.

Głównym organizatorem była Katedra Nauk Humanistycznych Wydziału WF Uniwersytetu Rzeszowskiego, a jednym ze współorganizatorów - Stowarzyszenie Idokan Polska, Komisja Badań Naukowych. Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji był prof.alt Wojciech J. Cynarski, prezes SIP, który poprowadził sesję plenarną.

Bardzo interesujący wykład nt. budo przedstawił prof. Hitoshi Ebishima z Uniwersytetu Shiga. Udział w obradach wzięli liczni członkowie SIP. Odbyła się też promocja nowej książki wydanej z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej prof. Kazimierza Obodyńskiego.


----------------------------------------------------------------------------------------

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa ekspertów - badaczy sztuk walki i humanistów "Sztuki walki, sporty walki, humanizm - budo, kakugi, jindo".


Targowiska - Krosno, 25-26 kwietnia 2008 W przeciwieństwie do bardziej znanych sportów walki (judo, sportowe odmiany karate), oryginalne sztuki walki są bardzo słabo znane, często błędnie rozumiane i w małym stopniu wspierane, wbrew ich ogromnemu potencjałowi aksjologicznemu. Toteż celowe są spotkania specjalistów - praktyków i ludzi nauki dla poważnego namysłu nad wskazaną dziedziną i jej pogłębionej eksplikacji. Temu głównie służyła odbyta w Krośnie i Targowiskach międzynarodowa konferencja.

Konferencja ta stanowiła kontynuację zorganizowanej w Rzeszowie w 2003 roku pierwszej Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Humanistyczna teoria sztuk walki i sportów walki - koncepcje i problemy". Służyć miała wymianie wyników najnowszych badań i koncepcji teoretycznych. Stanowiła kolejny krok w kierunku integracji krajowego i światowego środowiska badaczy sztuk walki i sportów walki w perspektywie przewidywanego II Światowego Kongresu Naukowego Sportów Walki i Sztuk Walki. Była to także okazja do spotkania badaczy zrzeszonych w międzynarodowym Komitecie Badań Naukowych Stowarzyszenia Idokan Polska, współpracujących z Kolegium Redakcyjnym (Radą Redakcyjną i Radą Naukową) Rocznika Naukowego "Ido - Ruch dla Kultury / Movement for Culture" (IRK-MC), specjalistów spoza tego grona oraz zaproszonych gości.

Przewidziano trzy główne zagadnienia, do których wstępem były zamówione wykłady kluczowe: 1) Filozofia, socjologia i pedagogika dalekowschodnich sztuk walki i sportów walki; 2) Od hoplologii do holistycznej antropologii sztuk walki; 3) Sztuki walki i sporty walki w perspektywie standardów szkół wychowania fizycznego wszystkich typów. Temu niecodziennemu wydarzeniu naukowemu patronowały następujące instytucje: International Association of Sport Kinetics (IASK), European Academy for Carpathian Euroregion (EACE), Ambasada Japonii w Polsce, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Preszowski (Preąov, Słowacja), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, Stowarzyszenie Idokan Polska i Redakcja Rocznika Naukowego "Ido - Ruch dla Kultury / Movement for Culture" oraz Redakcja pisma "Archives of Budo". Natomiast bezpośrednim organizatorem konferencji był Wydział Wychowania Fizycznego UR. Wydział ten we wrześniu 2006 zorganizował w Rzeszowie I Światowy Kongres Naukowy Sportów Walki i Sztuk Walki, którego echem są słowa uznania także w Japonii1.

Konferencja odbyła się pod oficjalnym patronatem Ambasady Japonii w Polsce. Komitetowi Naukowemu przewodniczył prof. Wojciech J. Cynarski (7 dan jujutsu, 5 dan karate). Wśród uczestników znalazło się wielu znakomitych uczonych i autorytety środowiska sztuk walki, jak meijin Lothar Sieber (10 dan jujutsu, 10 dan karate), hanshi Jan Słopecki (9 dan jujutsu), prof. Taketo Sasaki (7 dan judo, dyrektor Japanese Budo Academy), dr Zbigniew Bujak (6 dan taekwondo), dr Abel A. Fugueiredo (5 dan karate). W obradach uczestniczyło czynnie ok. 40 osób, co w połączeniu z zespołem organizatorów, międzynarodowym Komitetem Naukowym i zaproszonymi gośćmi daje liczbę ok. 80 uczestników z 15 krajów. Na podstawie zgłoszeń uczestników przygotowano i opublikowano wydawnictwo typu Proceedings2, zwierające 32 abstrakty prac w języku angielskim. Do programu naukowego konferencji zostało zakwalifikowanych 25 prezentacji. Oprócz wymienionego Proceedings uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające czynny udział w konferencji. Wybrane prace zostaną opublikowane w anglojęzycznej monografii: Martial Arts and Combat Sports - Humanistic Outlook. Pozostałe mają zostać przekazane do redakcji dwóch patronujących tej imprezie specjalistycznych pism. Oczywiście o publikacji poszczególnych prac zdecydują recenzenci.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - prof. Kazimierz Obodyński - wyraził chęć organizowania kolejnych podobnych konferencji naukowych. To ważna deklaracja z racji wskazywanej zgodnie przez uczestników konieczności dalszej konsolidacji międzynarodowego środowiska badaczy fenomenu sztuk walki i wyraźnej potrzeby dalszych pogłębionych, multidyscyplinarnych studiów w tym zakresie.


P.S. Szczegółowe sprawozdanie z tejże Konferencji zostanie zamieszczone w IX tomie Rocznika Naukowego "Ido - Ruch dla Kultury / Movement for Culture". 1 Uczestników konferencji w Krośnie i Targowiskach poinformował o tym fakcie prof. Taketo Sasaki.

2 W.J. Cynarski [ed.], Budo, kakugi, jindo - Martial arts, combat sports, humanism, 2nd International Conference Proceedings, April 25-26 2008, Rzeszów University Press, Rzeszów 2008 (ISBN 978-83-7338-369-2).
----------------------------------------------------------------------------------------


Jubileuszowe Sympozjum "XV lat Stowarzyszenia Idokan Polska', Rzeszów, 5.04.2008 


W sobotę 5 kwietnia 2008 na sali konferencyjnej rzeszowskiego ratusza odbyło się Jubileuszowe Sympozjum "XV lat Stowarzyszenia Idokan Polska". Zebrali się wybitni i utytułowani przedstawiciele sportów i sztuk walki (Jan Słopecki z Warszawy, 9 dan jujutsu; Gabriel Szajna z Krosna, trener klasy mistrzowskiej w szermierce; Wiesław Gwizd z Tarnowa, 4 dan karate), naukowcy badający różnorakie aspekty sztuk walki i współpracownicy Redakcji "Ido - Ruch dla Kultury / Movement for Culture". Obecni byli też zaproszeni działacze sportowi i przedstawiciele władz samorządowych z regionu, a ponadto młodzi ludzie, którzy nie tylko praktykują sztuki walki, ale też przygotowują prace naukowe (także rozprawy doktorskie) w tym zakresie. Komitety Naukowy i Organizacyjny tworzyło międzynarodowe gremium - członkowie Komisji Badań Naukowych SIP. 

Uroczystość i obrady poprowadzili: prof. dr hab. Kazimierz Obodyński - dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, przewodniczący Komisji Badań Naukowych SIP; dr hab. prof. UR Wojciech J. Cynarski, prezes SIP; mgr Jan Słopecki, trener jujutsu I klasy, 9 dan. Powitano uczestników, odczytano listy gratulacyjne od przedstawicieli władz Rzeszowa i Strzyżowa, a następnie wręczono okolicznościowe medale. Przyznano 24 "Medale XV-lecia SIP", które otrzymali członkowie honorowi, profesorowie, zasłużeni działacze, samorządowcy i sportowcy. Ponadto członek międzynarodowej Komisji Badań Naukowych SIP - dr Richard Light z Australii - otrzymał certyfikat na stopień 1 dan w kick boksingu, prof. Obodyński - 1 dan w ido (wyższa kategoria oceny mistrzostwa w sztukach walki), a prof. Cynarski odebrał certyfikat na wysoki stopień 7 dan w jujutsu, który w imieniu trzech organizacji sztuk walki wręczył mu hanshi J. Słopecki. 

Prof. Cynarski wygłosił referat wprowadzający pt. "15 lat działalności Stowarzyszenia Idokan Polska, jako towarzystwa naukowego, edukacyjnego i sportowego". Podczas dyskusji dyskutanci gratulowali twórcom i działaczom SIP 15 lat owocnej pracy i dotychczasowych osiągnięć. Uczestniczący w Sympozjum działacze tego naukowego, edukacyjnego i sportowego towarzystwa debatowali następnie, wraz z zaproszonymi gośćmi, nt. takich zagadnień, jak: 1) możliwości działania w zakresie sportów nieolimpijskich - we współpracy z samorządami; 2) wsparcie dla pracy wychowawczej z młodzieżą - wychowanie obywatelskie, fizyczne, zdrowotne, profilaktyka uzależnień i innych patologii; 3) środki na działalność badawczą i wydawniczą itp. cele statutowe; 4) współpraca różnych instytucji społecznych - dla promocji miasta, regionu i kraju.----------------------------------------------------------------------------------------

Ogólnopolska Konferencja Naukowa w KaliszuW dniach 16-17 listopada 2007 w Kaliszu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Dokonania regionalnego ruchu naukowego w Polsce w dwudziestolecie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk". Na zaproszenie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk SIP (jako towarzystwo naukowe) reprezentowali na tej konferencji: prezes - dr hab., prof. nadzw. Wojciech J. Cynarski i sekretarz generalny - mgr E. Cynarska. Cynarska przedstawiła dwa referaty przygotowane w ramach Komisji Badań Naukowych SIP: 

 1) E. Cynarska, W.J. Cynarski, J. Słopecki - 15 lat działalności Stowarzyszenia Idokan Polska (SIP) oraz 

 2) W.J. Cynarski, E. Cynarska - Rozwój pisma naukowego wydawanego poza uczelnią na przykładzie Rocznika Naukowego "Ido - Ruch dla Kultury / Movement for Culture" (IRK-MC). 


Wystąpienia spotkały się dużym zainteresowaniem uczestników konferencji, reprezentujących różne dziedziny wiedzy. Zaprezentowane na kaliskiej konferencji prace mają zostać wydane w specjalnej monografii zbiorowej.

----------------------------------------------------------------------------------------

Konferencja w Strzyżowie


Mgr Elżbieta Cynarska, sekretarz generalny SIP, uczestniczyła 22.10.2007 w Strzyżowie w Konferencji Podsumowującej Projekt "Utworzenie regionalnego Biura Współpracy Transgranicznej Partner w Strzyżowie", gdzie podpisała w imieniu SIP Deklarację o współpracy w ramach Biura Współpracy Transgranicznej Partner w Strzyżowie. Konferencja odbyła się w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.