Stowarzyszenie Idokan Polska

Idokan Poland Association

Zarząd SIP

Zarząd / członkowie


1. Władze Stowarzyszenia


1.1. Zarząd


Prezydium:

Prof. dr hab. Wojciech J. Cynarski, 10 dan ido, kaiden shihan - prezes

Dr hab., prof. nadzw. Zbigniew Borysiuk, 7 dan, kyoshi - wiceprezes ds. nauki

Mgr Dariusz Bajkowski, 7 dan karate - wiceprezes ds. sportu

(wakat) - wiceprezes ds. organizacji

Mgr Elżbieta Cynarska, 1 dan aiki-jujutsu - sekretarz generalny

Adam Hajduk, 1 dan jujutsu - skarbnik


Członkowie:

Dr hab. Juliusz Piwowarski, 9 dan karate, hanshi

Mgr Stanisław Cynarski, 9 dan aiki-jujutsu, okuden shihan

Dr Krzysztof Warchoł

Dr Zbigniew Sawicki


1.2. Komisja Rewizyjna


Dr hab., prof. nadzw. Cezary Kuśnierz, 1 dan karate [przewodniczący]

Mgr Adrian Piórko, 2 dan karate

Mgr Piotr Ziemiński, 1 kyu kick-boxing2. Prezydium Polskiej Unii Takeda-ryu (stowarzyszona z SIP)


Prezes, dyrektor techniczny - prof. dr hab. Wojciech J. Cynarski

Wiceprezes - vacat

Sekretarz - mgr Elżbieta Cynarska

Skarbnik - Adam Hajduk

(Cały zarząd nie został ukonstytuowany)3. Kolegium Techniczne I.P.


3.1. Szef-Dyrektor Techniczny na Polskę - sensei, trener międzynarodowy Wojciech J. Cynarski 10 dan, kaiden shihan; odpowiedzialny za Shibu.

3.2. Inni licencjonowani egzaminatorzy SIP - lata 1998-2000 - brak.

3.3. Od października 2000 funkcjonuje Kolegium Dan - rada posiadaczy stopni mistrzowskich SIP - we współpracy z Szefem-Dyrektorem Technicznym. Aktualny skład - według odmian sztuk walki - patrz: Kolegium Dan.Prof. dr hab. Kazimierz Obodyński, 3 dan jujutsu - wiceprezes ds. nauki


Prof. dr hab. Kazimierz Obodyński urodził się 21 października 1941 r. w Berdyczowie (obecnie na Ukrainie). Mieszkając w Jaremczy, tam ukończył kształcenie podstawowe i średnie. W 1957 r. wraz z ojcem matką i bratem repatriował się do Polski, początkowo mieszkał w Czudcu, a następnie w Rzeszowie. W 1959 r. podjął studia w AWF w Warszawie, które ukończył w 1964 r., wiążąc swoje zainteresowania z kulturą fizyczną, w której realizował się organizacyjnie i naukowo. To On był tą osobą, która dla stworzenia kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego najpierw w Krośnie, a następnie w Rzeszowie, zgromadziła kadrę naukową i dydaktyczną. W Krośnie był kierownikiem Samodzielnego Zakładu Wychowania Fizycznego najpierw w punkcie konsultacyjnym WSP Rzeszowie, a od 1967 r. na Wydziale Pedagogicznym w zorganizowanym przez siebie Instytucie Wychowania Fizycznego a potem także Zdrowotnego. Był trenerem siatkarek w ZKS "Stal" Rzeszów, pełnił funkcje prezesa Okręgowego Związku Piłki Ręcznej, działał w Wojewódzkim Zespole Metodycznym i w strukturach Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W latach 1997-2001 pełnił funkcję prezesa - obecnie najstarszego w Polsce klubu sportowego CWKS "Resovia". Mimo licznych przeciwności zdrowotnych, a także niefortunnych orzeczeń komisji akredytacyjnej cały swój wysiłek zawodowy i osobisty poświęcił utrzymaniu i rozwojowi kierunku wychowanie fizyczne w Rzeszowie - najpierw w Instytucie WF w WSP, a od 2005 r. w Wydziale Wychowania Fizycznego w istniejącym od 2001 r. Uniwersytecie Rzeszowskim. To Jemu swoją promocję doktorską, habilitacyjną i profesorską zawdzięcza liczne grono kadr kultury fizycznej kierunków Wychowania Fizycznego w Rzeszowie i w innych uczelniach w Polsce. Jego dzieło pedagogiczne, nauczyciela - nauczycieli docenione zostało licznymi tytułami i odznaczeniami, w tym: Nagrodą Miasta Rzeszowa, Medalem 100-lecia Polskiego Sportu, Medalem Eugeniusza Piaseckiego, Laurem PKOl, złotymi odznakami Zasłużony dla Kultury Fizycznej, ZG AZS, Polskiego Związku Piłki Ręcznej, Wojewódzkiej Federacji Sportu i innymi. W uznaniu Jego zasług grono przedstawicieli nauk o kulturze fizycznej reprezentujące ośrodki naukowe z całej Polski wydało poświęconą Kazimierzowi 500 stronicową publikację: Studia z historii i teorii kultury fizycznej.


Nie do przecenienia są Jego osiągnięcia naukowo-dydaktyczne, Jego ojcowska opieka nad młodą kadrą naukową oraz troska o dalszy rozwój rzeszowskiego Wydziału Wychowania Fizycznego, w tym rozpoczęte przez Niego starania o uzyskanie praw doktoryzowania, a także rozbudowę bazy materialnej.

Prof. Obodyński był w szczególności wiceprezesem i członkiem honorowym SIP, współzałożycielem i członkiem Zarządu IMACSSS, człowiekiem istotnie wspierającym obydwa stowarzyszenia naukowe sztuk walki. Odszedł w tragicznym wypadku 14 X 2015.


Cześć jego pamięci.